21 Σεπ 2011

Αρχαία Αγορά Αθήνας - Κτίρια Α-Ε στη ΒΔ γωνία της Αγοράς

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κάτω από τη Στοά του Αττάλου και το προγενέστερο ελληνιστικό Τετράγωνο Περιστύλιο (του 300 π.Χ), οικοδομήθηκαν κατά τη διάρκεια του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. πέντε ευτελή κτήρια, τα οποία με βάση τα ευρήματα αλλά και τη θέση τους στη βορειοδυτική γωνία της Αγοράς ταυτίζονται συνήθως με δικαστήρια.

ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ
Κτίριο Α
Τα Κτίρια Α και Ε βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της Οδού των Παναθηναίων, σε μια περιοχή η οποία πριν από την οικοδόμησή τους ήταν κενή από δημόσια κτίρια, αλλά αντίθετα καταλαμβανόταν από εργαστήρια και σπίτια. Στο τέλος του 5ου αιώνα π.Χ. οι Αρχές της πόλης αποφάσισαν να κατεδαφίσουν τα προγενέστερα κτίσματα και να οικοδομήσουν ένα απλό ορθογώνιο κτίριο διαστάσεων 41 × 22 μ., με εμβαδόν περίπου 900 τ.μ. Από το κτίριο αυτό έχει σωθεί μόνο το ίχνος των υποθεμελιώσεων στο βράχο κάτω από το Τετράγωνο Περιστύλιο, καθώς και μερικοί δόμοι σε δεύτερη χρήση.
Προφανώς το κτίριο δεν ήταν στεγασμένο και μάλλον εκεί έδρευε ένα από τα δικαστήρια της πόλης. Παλαιότερα ταυτιζόταν με το Παράβυστον, που αναφέρει ο ρήτορας Αντιφών (420-415 π.Χ.). Υποθετικά σχεδιάζεται σαν να περιβάλλεται εσωτερικά από στοά με δίριχτη στέγη.

Κτίριο Β
Με το ίδιο δικαστήριο έχει κατά καιρούς ταυτιστεί και το Κτίριο Β. Το κτίριο αυτό έχει καταστραφεί ολοσχερώς από τις εκτεταμένες εργασίες στην περιοχή στη διάρκεια της Πρώιμης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορικής περιόδου. Σώζονται μόνο ίχνη της θεμελίωσής του. Σήμερα θεωρείται ότι είχε τετράπλευρη κάτοψη, αντίθετα με την παλαιότερη άποψη που του απέδιδε τρίγωνη κάτοψη. Ήταν μικρών διαστάσεων (17 × 12,5 μ.) και πρέπει να το φανταστούμε ως έναν περίβολο χωρίς στέγαση. Από την κεραμική που βρέθηκε στις θεμελιώσεις, υποθέτουμε ότι χτίστηκε την ίδια περίοδο με το Κτίριο Α, στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ.

Κτίριο C
To Κτίριο C ήταν εφαπτόμενο με τον ανατολικό τοίχο του Kτιρίου Α. Πρόκειται για ένα οικοδόμημα που θυμίζει στοά, με διαστάσεις 28,4 × 7,8 μ. στο εσωτερικό των τοίχων, και προσανατολισμένο σύμφωνα με το Kτίριο Α. Έχουν σωθεί αρκετά ίχνη από τον ανατολικό του τοίχο, που αντιστοιχεί στην περιοχή κάτω και δίπλα από τη βορειοδυτική γωνία της Στοάς του Αττάλου. Ο νότιος τοίχος αποτελείται από κιονοστοιχία που κλείνει με θωράκια. Το μεταξόνιο διάστημα ήταν 2,70-2,80 μ. Η είσοδος στο κτίριο γινόταν από τη νότια πλευρά του, από ένα άνοιγμα στο δεύτερο μετακιόνιο διάστημα από δεξιά. Οι κίονες πρέπει να στήριζαν ξύλινο επιστύλιο. Σώζονται κάποια τύμπανα από πωρόλιθο, που αποδίδονται υποθετικά στο κτίριο αυτό, καθώς και μια σειρά από κεραμίδες που ξαναχρησιμοποιήθηκαν στο Κτίριο E. Το δάπεδο του κτιρίου αποτελείται από πατημένο χώμα, που περιέχει όστρακα του ύστερου 5ου αιώνα π.Χ. Υποτίθεται ότι η κατασκευή του Κτιρίου C ανάγεται στα χρόνια γύρω στο 340 π.Χ.

Κτίριο D
Το Κτίριο D βρίσκεται στα νότια των Κτιρίων A και C και σώζεται σε πολύ κακή κατάσταση. Στην αρχική τους θέση έχουν βρεθεί μόνο τα ίχνη των θεμελιώσεων και ορισμένοι δόμοι του βόρειου τοίχου. Έχει υποστηριχτεί (με βάση κάποιες ανεπαρκείς ενδείξεις) ότι ήταν τετράπλευρο στην κάτοψη, με διαστάσεις 16,70 × 42 μ. με συνολικό εμβαδόν περίπου 900 τ.μ., όσο δηλαδή και του Κτιρίου Α. Το κτίριο εφοδιαζόταν με νερό μέσω ενός αγωγού, που το διέτρεχε κατά μήκος της βόρειας πλευράς του. Η χρονολογία της κατασκευής του δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί. Η πιθανότερη ημερομηνία υπολογίζεται στο 325 π.Χ.

Κτίριο Ε
Το Κτίριο Ε οικοδομήθηκε το 325 π.Χ., όταν κατεδαφίστηκαν τα τέσσερα προγενέστερα κτίρια, προκειμένου να αναλάβει τις λειτουργίες τους έως ότου χτιστεί το Τετράπλευρο Περιστύλιο. Πρόκειται για μια πρόχειρη κατασκευή, της οποίας οι διαστάσεις δεν είναι γνωστές, και που πρέπει να τη φανταστούμε ως μια στοά σχήματος Π ή ως ένα τετράπλευρο με εσωτερική στοά.

Χρήση των κτιρίων
Η χρήση των εν λόγω κτιρίων ως δικαστηρίων υπαγορεύεται τόσο από το γενικό σχήμα των κατόψεων όσο και από τη θέση τους, αλλά και από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν καταλληλότερα κτήρια, υποψήφια να τους αποδοθεί η συγκεκριμένη λειτουργία. Ακόμα πιο ισχυρό στοιχείο είναι η εύρεση δικαστικών πινακίων, κλεψυδρών και άλλων αντικειμένων που γενικά θεωρείται ότι συνδέονται με τη δικαστική λειτουργία. Επομένως το ζήτημα δεν είναι αν πρόκειται για δικαστήρια, αλλά μάλλον για ποια ακριβώς δικαστήρια της Αθήνας. Το Παράβυστον που αναφέρει ο Παυσανίας είναι ένα από αυτά, αν και έχει προταθεί η ταύτισή του τόσο με το Κτίριο Α όσο και με το Κτίριο Β. Και η Ηλιαία ενδέχεται να συνεδρίαζε σε κάποιο από τα μεγαλύτερα κτίρια της περιοχής αυτής (A ή C). Τέλος, ως περισσότερο πειστική εμφανίζεται η συσχέτιση των Κτιρίων A, B και C με το ορισμένα από τα καινούργια δικαστήρια, που αναφέρονται σε επιγραφή του 342/341 π.Χ. (Agora I 1749, στίχοι 12-13, 116-117).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
MERITT, B.D., «Greek Inscriptions», Hesperia (1936).
THOMPSON, H.A. – WYCHERLEY, R., The Agora of Athens. The American Excavations in the Athenian Agora, vol. XIV, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1972).
TOWSEND, R.F., The Athenian Agora XXVII. The East Side of the Agora. The Remains beneath the Stoa of Attalos (Princeton 1995).

Δεν υπάρχουν σχόλια: